Kullanım Koşulları

Madde A - Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve 5pazar'ın iPhone/Android uygulamasinda ("uygulama") yer alan diğer kurallar, 5pazar tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Uygulamada yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. İşbu sözleşme, sizinle, 5 Marketplace GmbH, Stadtgarten Karree, Venloer Straße 47-53, 50672 Köln Almanya adresinde yerleşik 5 Marketplace GmbH arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde B - Süre

Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin uygulamaya girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme, mevcut kullanıcılar için 01.11.2015 tarihinde, yeni kullanıcılar için ise üyelik kaydı yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek ve fesih edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde C - Kapsam

5pazar, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. 5pazar, bu uygulamada listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. 5pazar, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Madde D - Hizmetler

5pazar tarafından verilen hizmetler kısaca;

1. Sanal Pazaryeri

a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

b. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.

Madde E - Kullanım Şartları

Uygulamaya girdiğinizde veya 5pazar hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

 1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,
 2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
 3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
 4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde 5pazar hizmetlerinin kullanılması,
 5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
 6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,
 7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,
 8. 5pazar'ın yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
 9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
 10. 5pazar'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
 11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, 5pazar altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
 12. Herhangi bir amaçla sisteme robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
 13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,
 14. Uygulamanın yada 5pazar.com sitesinin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.

Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz. İşbu sözleşmeye taraf olmakla, 5pazar'ın uygulaması aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

Madde F - Satış Koşulları

Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve "Satıcılar İçin Kurallar" ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:

 1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.
 2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.
 3. Satıcı olarak;
  • a. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,
  • b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
  • c. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin logo, marka ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,
  • d. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin logo, marka, teknik özellikler, görseller, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın 5pazar'da sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,
  • e. ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,
  • f. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz.
 4. Ürün listelerken belirttiğiniz minimum fiyat doğrultusunda, 5pazar tarafından algoritmik olarak belirlenen süre içerisinde otomatik olarak ayarlanan fiyat değişikliği (ürün fiyatının otomatik olarak ucuzlaması) benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda 5pazar tarafından belirlenen kurallara uygun davranmayı kabul etmektesinili.
 5. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak 5pazar tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.
 6. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, 5pazar'a karşı tedarikçinizin uygulama üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde G - Listeleme

Ürün ve/veya hizmet satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz.

 1. Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

 2. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.

Madde H - Ücretler

Listelemeye ilişkin ücretler "Satıcı için Kurallar" bölümünde ilan edilmektedir. 5pazar, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman 30 gün önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar 30 gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir.

Madde I - Alım Şartları

Alım yaparken "Alıcılar İçin Kurallar"a uymayı kabul etmektesiniz.

Madde J - Fikri Mülkiyet

Uygulamanin ve/veya 5pazar.com sitesinin tasarımı, image, resim, görsel, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede 5pazar tarafından oluşturulan tüm içerik ile 5pazar markası ve logosu 5pazar'a aittir. Kullanıcılar, 5pazar'ın fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde K - 5pazar Hakları

Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, 5pazar'a yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada 5pazar'ın sorumlu olmadığını ve 5pazar'ın kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, 5pazar ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. 5pazar'ın söz konusu ürün ve/veya hizmetleri sistemden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, 5pazar tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. 5pazar, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce yapılacak başvuruları inceleyecektir. Yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Madde L - Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. 5pazar, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, 5pazar'ın uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde M - Sorumluluklar

Siz, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle 5pazar, 5pazar çalışanları ve yöneticileri ile 5pazar kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, 5pazar'ın ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. 5pazar'ın işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle 5pazar'ın kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

Madde N - Genel

 1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.
 2. 5pazar'ın kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.
 3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
 4. Kullanıcılar, alışveriş, satış, beğeni, yorum ve benzeri konular ile ilgili 5pazar tarafından gönderilebilecek e-posta ve/veya push bildirimlerini alacaklarını kabul ederler.
 5. 5pazar, kullanıcılara ilişkin bilgileri, sadece Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.
 6. 5pazar işbu sözleşmeyi, e-mail veya uygulama içirisinde bulunan Bana Özel'deki Ayarlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.5pazar.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.
 7. Uygulamamızda yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler 5pazar sitesinde yada uygulama içerisinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.
 8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.
 10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.
 11. 5pazar'ın haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
 12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

Madde O - Ekler

Kullanıcılar, uygulama içerisinde yada www.5pazar.com sitesinde yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.