Gizlilik

  1. 5pazar, kullanıcıların www.5pazar.com sitesi yada mobil uygulamaları üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.
  2. 5pazar, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. 5pazar, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
  3. 5pazar, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 5pazar'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.5pazar.com sitesine, uygulamasına ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, 5pazar'ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 5pazar, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.5pazar.com sitesinde yada uygulamanın içerisinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. 5pazar'ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.5pazar.com sitesinde yada uygulamanın içerisinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.